Закрыть
  • размеры: 25.0*25.0
толщина: 2.5
кол-во на 1 м2:  16 ш… View More
  • размеры: 25.0*25.0
толщина: 2.5
кол-во на 1 м2:  16 ш… View More

52 Песчаник

размеры: 25.0*25.0
толщина: 2.5
кол-во на 1 м2: 16 ш